Zoek in Schoten:

Jaarlijkse algemene vergadering

Terug

Datum 24-01-2008
Locatie Restaurant De Linde
Details -
Verslag Op 24 januari 2008 had de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vereniging plaats. Eens te meer bleek de combinatie “eten&vergaderen” een succesformule: meer dan 70 aanwezigen konden na het nuttigen van het aperitief de verslaggeving van de Voorzitter, de secretaris en de penningmeester goedkeuren. Plaats van het gebeuren dit jaar: Restaurant De Linde. En inderdaad, volgens velen voor herhaling vatbaar. Restaurant De Linde behoort tot een van onze nieuwste leden en de chef-kok had duidelijk zijn beste beentje voorgezet. De avond werd opgevrolijkt door een tafelgoochelaar. Ondergetekende vraagt zich nog altijd af: hoe deed hij het? Naar goede gewoonte heeft de harde kern het niet aan zijn hartje laten komen en werd er pas in het (heel) laat afgesloten. JLM

Foto's

Terug