Zoek in Schoten:

Algemene Vergadering 2015

Terug

Datum 21-01-2015
Locatie Restaurant Présence
Details

Beste Scotaleden

Noteer alvast in uw agenda dat wij de Algemene Vergadering van Scota laten doorgaan op Woensdag 21 Januari 2015.

Verdere details volgen nog begin 2015

 

Het Scotabestuur wenst U een zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

                  Moge 2015 een jaar worden van feestjes en veel bier ,

                      maar ook een jaar van verdraagzaamheid en plezier

 

Verslag

Op 21 januari 2015 was het weer tijd voor onze algemene vergadering, deze maal in Restaurant Présence.

Het was goed en gezellig iedereen nog eens weer te zien en bij een hapje en een drankje werd er aandachtig geluisterd naar het verslag van de Voorzitter en de penningmeester.

Vorig jaar hielden we de algemene vergadering in De Linde, bezochten we de Westhoek met zijn Hop cultuur en bijhorende bieren, deden we onze tradtionele rondvaart op de Schelde met de Festina Lente, en hadden we een Walking Diner in The Boxs met Live Music en voorstelling van het Project CUNINA.

Onze vereniging heeft aan dit project 5.000 euro kunnen schenken voor het bouwen van een klaslokaal in Haiti.

Kortom, het is weer goed geweest.

Foto's

Terug